logo

VCD

Apakah Maksud VCD?

VCD bermaksud 'Video Compact Disc.'

Ringkasan Perkara Utama

'Video Compact Disc' ialah definisi yang paling biasa untuk VCD di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
VCD
Definisi:Cakera Padat Video
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh VCD yang Digunakan dalam Teks

VCD