logo

TAFW

Apakah Maksud TAFW?

TAFW bermaksud 'Masa Bertolak Dari Kerja.'

Ringkasan Perkara Utama

'Masa Jauh Dari Kerja' ialah definisi yang paling biasa untuk TAFW di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
TAFW
Definisi:Masa Jauh Dari Kerja
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh TAFW Digunakan dalam Teks

TAFW