logo

SMGDH

Apakah Maksud SMGDH?

SMGDH bermaksud 'Menggelengkan Kepala Sialan Tuhanku.' Ia biasanya digunakan sebagai reaksi terhadap sesuatu yang penulis rasakan sebagai situasi yang sangat bodoh, mengecewakan atau menjengkelkan. Ia adalah lanjutan daripada SMH, atau 'Shaking My Head.' Dengan memasukkan 'God Damn,' penulis menyatakan ketidaksetujuan yang lebih tinggi.

Ringkasan Perkara Utama

'Shaking My God Damn Head' ialah definisi yang paling biasa untuk SMGDH di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
SMGDH
Definisi:Menggelengkan Kepala Sialanku
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah untuk meneka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Imej untuk SMGDH

Apabila saya menulis SMGDH , saya maksudkan ini:

maksud SMGDH
'Saya tidak percaya anda melakukan itu. SMGDH.'

Lagi...

Contoh SMGDH dalam Ayat

Berikut ialah contoh SMGDH yang digunakan dalam perbualan:
  • Tony: Saya terlupa membawa persembahan kita hari ini.
  • Jordan:SMGDH.
  • Tony: Tuan rumah saya baru menaikkan semula sewa.SMGDH.

Pandangan Akademik di SMGDH

SMGDH ialah singkatan inisialisme . Secara teknikal, ini bermakna ia disebut menggunakan huruf individunya (iaitu, Ess Em Gee Dee Aych), tetapi kerana ini lebih sukar untuk dikatakan daripada 'Menggelengkan kepalaku,' ia tidak selalunya disebut menggunakan hurufnya. Dengan kata lain, singkatan SMGDH adalah untuk kecekapan dalam penulisan dan bukan kecekapan dalam pertuturan.

SMGDH paling kerap digunakan sebagai ayat deklaratif kendiri (iaitu, pernyataan). Ia biasanya tidak digunakan sebagai unsur dalam ayat yang lebih luas.

Contoh SMGDH Digunakan dalam Teks

SMGDH