logo

RTB

Apakah Maksud RTB?

RTB bermaksud 'Kembali ke Pangkalan.'

Ringkasan Perkara Utama

'Kembali ke Pangkalan' ialah definisi yang paling biasa untuk RTB di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
RTB
Definisi:Kembali ke Pangkalan
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh RTB yang Digunakan dalam Teks

RTB