logo

PUG

Apakah Maksud PUG?

PUG bermaksud 'Kumpulan Angkat.'

PUG ialah singkatan yang digunakan dalam MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) dengan maksud 'Pick-Up Group.' Ia merujuk kepada sekumpulan pemain yang dibentuk secara ad-hoc, biasanya untuk menjalankan tugas tertentu. PUG biasanya dibubarkan selepas objektif bersama telah dicapai (atau pemain yang lebih baik menjadi kecewa dengan yang kurang berkemampuan!).

PUG berbeza dengan persatuan dan puak

Ringkasan Perkara Utama

'Pick Up Group' ialah definisi yang paling biasa untuk PUG di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
PUG
Definisi:Kumpulan Pengambilan
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Lagi...

Contoh PUG dalam Ayat

Berikut ialah contoh PUG yang digunakan dalam perbualan:
  • Jo: Jangan sesekali terlibat dengan aPUG! Mereka tidak berguna.
  • Les: Perhatikan! Saya bertemu dengan klan ini melalui aPUG.

Contoh PUG Digunakan dalam Teks

PUG