logo

VFD

Apakah Maksud PKS?

PKS bermaksud 'Ubat penahan sakit.'

Ringkasan Perkara Utama

'Ubat penahan sakit' adalah definisi yang paling biasa untuk VFD di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
VFD
Definisi:Ubat tahan sakit
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh PKS yang Digunakan dalam Teks

VFD