logo

Bagaimana Untuk Menyandarkan Pendaftaran dalam Windows

Sebarang entri yang rosak akan menyebabkan banyak masalah sistem. Memasang aplikasi yang tidak diketahui, menukar entri secara manual dan jangkitan perisian hasad boleh merosakkan

Apa yang Berlaku jika Anda Mematikan Komputer Semasa Kemas Kini?

Kita semua telah melihat amaran kecil itu Jangan matikan PC anda semasa kemas kini. Tetapi, apakah yang berlaku jika anda mematikan komputer semasa kemas kini? Mari ketahui.

Bagaimana untuk Mengemas kini DirectX Dalam Windows 10/11

Mempunyai DirectX yang terkini adalah penting dalam menjalankan sebarang multimedia, terutamanya untuk permainan pada sistem pengendalian Microsoft.

Hentikan Kemas Kini Windows sedang berjalan Tanpa Mempertaruhkan Sistem

Berapa kerap anda telah memulakan komputer anda untuk mencari pengemaskinian Windows? Jika 'terlalu banyak,' berikut ialah cara Menghentikan Kemas Kini Windows tanpa mempertaruhkan sistem.

Bagaimana Untuk Menyandarkan Pendaftaran dalam Windows

Sebarang entri yang rosak akan menyebabkan banyak masalah sistem. Memasang aplikasi yang tidak diketahui, menukar entri secara manual dan jangkitan perisian hasad boleh merosakkan

Apa yang Berlaku jika Anda Mematikan Komputer Semasa Kemas Kini?

Kita semua telah melihat amaran kecil itu Jangan matikan PC anda semasa kemas kini. Tetapi, apakah yang berlaku jika anda mematikan komputer semasa kemas kini? Mari ketahui.

Bagaimana untuk Mengemas kini DirectX Dalam Windows 10/11

Mempunyai DirectX yang terkini adalah penting dalam menjalankan sebarang multimedia, terutamanya untuk permainan pada sistem pengendalian Microsoft.

Hentikan Kemas Kini Windows sedang berjalan Tanpa Mempertaruhkan Sistem

Berapa kerap anda telah memulakan komputer anda untuk mencari pengemaskinian Windows? Jika 'terlalu banyak,' berikut ialah cara Menghentikan Kemas Kini Windows tanpa mempertaruhkan sistem.

Bagaimana Untuk Menyandarkan Pendaftaran dalam Windows

Sebarang entri yang rosak akan menyebabkan banyak masalah sistem. Memasang aplikasi yang tidak diketahui, menukar entri secara manual dan jangkitan perisian hasad boleh merosakkan

Apa yang Berlaku jika Anda Mematikan Komputer Semasa Kemas Kini?

Kita semua telah melihat amaran kecil itu Jangan matikan PC anda semasa kemas kini. Tetapi, apakah yang berlaku jika anda mematikan komputer semasa kemas kini? Mari ketahui.

Bagaimana untuk Mengemas kini DirectX Dalam Windows 10/11

Mempunyai DirectX yang terkini adalah penting dalam menjalankan sebarang multimedia, terutamanya untuk permainan pada sistem pengendalian Microsoft.

Hentikan Kemas Kini Windows sedang berjalan Tanpa Mempertaruhkan Sistem

Berapa kerap anda telah memulakan komputer anda untuk mencari pengemaskinian Windows? Jika 'terlalu banyak,' berikut ialah cara Menghentikan Kemas Kini Windows tanpa mempertaruhkan sistem.