logo

NOSH

Apakah Maksud NOSH?

NOSH bermaksud ialah istilah slanga yang bermaksud makanan. Ia juga merupakan singkatan daripada frasa 'No Sh*t.'

Ringkasan Perkara Utama

Definisi pertama NOSH

'Makanan' ialah definisi yang paling biasa untuk NOSH di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
NOSH
Definisi:Makanan
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Takrif kedua NOSH

'No Sh*t' ialah definisi lain untuk NOSH .
NOSH
Definisi:Tiada Sh*t
Jenis:Word (Portmanteau)
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh NOSH Digunakan dalam Teks

NOSH