logo

MHM

Apakah Maksud MHM?

MHM bermaksud 'Pengurusan Kebersihan Haid.' Ia juga bermaksud 'Ya.' Berikut ialah sedikit maklumat lanjut tentang setiap definisi MHM ini.

Pengurusan Kebersihan Haid

Singkatan MHM digunakan secara meluas untuk merujuk kepada 'Pengurusan Kebersihan Menstruasi.' UNICEFand the WHO takrifkan MHM sebagai:

'Wanita dan remaja perempuan menggunakan bahan pengurusan haid yang bersih untuk menyerap atau mengumpul darah yang boleh ditukar secara peribadi sekerap yang diperlukan sepanjang tempoh haid, menggunakan sabun dan air untuk mencuci badan mengikut keperluan, dan mempunyai akses kepada kemudahan untuk melupuskan bahan pengurusan haid yang telah digunakan. Mereka memahami fakta asas yang dikaitkan dengan kitaran haid dan cara menguruskannya dengan bermaruah dan tanpa rasa tidak selesa atau takut.'

MHM juga melibatkan menangani kepercayaan masyarakat yang berbahaya dan pantang larang mengenai isu tersebut. Video ini membincangkan MHM dengan lebih terperinci. Lihat juga MHD ('Hari Kebersihan Menstruasi') dan MHH ('Kesihatan Kebersihan Haid').

ya

MHM (disebut sebagai 'Umm' atau 'Hmm') ialah kata seru yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyatakan persetujuan (iaitu, untuk mengatakan 'Ya'). Dalam konteks ini, MHM boleh menyatakan persetujuan yang tegas, tetapi ia juga boleh menunjukkan kurang minat atau semangat.

Apabila digunakan untuk bermaksud 'Ya,' MHM sering ditaip sebagai MHMM.

Ringkasan Perkara Utama

Definisi pertama MHM

'Pengurusan Kebersihan Haid' ialah definisi biasa untuk MHM di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
MHM
Definisi:Pengurusan Kebersihan Haid
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa, Remaja dan Bawah 13 tahun

Takrif kedua MHM

'Ya' ialah satu lagi definisi umum untuk MHM .
MHM
Definisi:ya
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Imej untuk MHM

Apabila saya menulis MHM , saya maksudkan ini:

maksud MHM
MHM juga boleh bermaksud 'Ya.'

Lagi...

Contoh MHM dalam Ayat

Berikut ialah contoh MHM yang digunakan dalam perbualan, dengan maksud 'Ya':
  • Jane: Adakah anda akan mengatakan ya kepada Phil?
  • Toni:MHM.
  • Jane:MHMpasti, atauMHMmungkin?
  • Toni:MHM.

Pandangan Akademik di MHM

Apabila digunakan dengan maksud 'Pengurusan Kebersihan Menstruasi,' MHM diklasifikasikan sebagai singkatan inisialisme , kerana ia disebut menggunakan huruf individunya (iaitu, 'Emm Aitch Emm'). Inisial adalah berbeza dengan akronim, yang dituturkan seperti perkataan.

Apabila digunakan untuk bermaksud 'Ya,' MHM adalah perkataan slanga. Slang merujuk kepada perkataan, frasa dan penggunaan bahasa yang dianggap sangat tidak formal dan selalunya terhad kepada konteks khas atau kumpulan pengguna tertentu.

Apa yang Kami Katakan sebelum Mengirim SMS dan Media Sosial?

Penggunaan MHM untuk bermaksud 'Ya' sudah lama sebelum era digital.

Contoh MHM Digunakan dalam Teks

MHM