logo

TEMPAT

Apakah Maksud LOC?

LOC bermaksud 'Lokasi.'

Ringkasan Perkara Utama

'Lokasi' ialah definisi yang paling biasa untuk TEMPAT di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
TEMPAT
Definisi:Lokasi
Jenis:Perkataan dan Singkatan
Kebolehtekaan:
1: Mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh LOC Digunakan dalam Teks

TEMPAT