logo

ITF

Apakah Maksud ITF?

ITF bermaksud 'Pada Masa Depan.'

Ringkasan Perkara Utama

'Dalam Masa Depan' ialah definisi yang paling biasa untuk ITF di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
ITF
Definisi:Pada masa hadapan
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
4: Sukar untuk meneka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh ITF Digunakan dalam Teks

ITF