logo

GLOMP

Apakah Maksud GLOMP?

GLOMP bermaksud 'Pelukan yang Kuat.'

Ringkasan Perkara Utama

'Pelukan Kuat' ialah definisi yang paling biasa untuk GLOMP di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
GLOMP
Definisi:Pelukan Kuat
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh GLOMP Digunakan dalam Teks

GLOMP