logo

GGNORE

Apakah Maksud GGNORE?

GGNORE bermaksud 'Permainan Baik Tiada Perlawanan Semula.'

Ringkasan Perkara Utama

'Good Game No Rematch' ialah definisi yang paling biasa untuk GGNORE di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
GGNORE
Definisi:Permainan Baik Tiada Perlawanan Semula
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh GGNORE Digunakan dalam Teks

GGNORE