logo

FWTD

Apakah Maksud FWTD?

FWTD bermaksud 'Nasib Lebih Buruk Daripada Kematian.'

Ringkasan Perkara Utama

'Fate Worse Than Death' ialah definisi yang paling biasa untuk FWTD di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
FWTD
Definisi:Nasib Lebih Buruk Daripada Mati
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh FWTD Digunakan dalam Teks

FWTD