logo

DWP

Apakah Maksud DWP?

DWP bermaksud 'Mabuk Semasa Mengepos.'

Ringkasan Perkara Utama

'Mabuk Semasa Menyiarkan' adalah definisi yang paling biasa untuk DWP di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
DWP
Definisi:Mabuk Semasa Mengepos
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
5: Amat sukar untuk diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh DWP Digunakan dalam Teks

DWP