logo

DAP

Apa Maksud DAP?

DAP bermaksud 'Sentuhan Penumbuk sebagai Salam.'

Ringkasan Perkara Utama

'Sentuhan Penumbuk sebagai Ucapan' ialah definisi yang paling biasa untuk DAP di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
DAP
Definisi:Menyentuh Penumbuk sebagai Salam
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
4: Sukar untuk meneka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh DAP Digunakan dalam Teks

DAP