logo

CBT

Apakah Maksud CBT?

CBT bermaksud 'Terapi Tingkah Laku Kognitif.'

Ringkasan Perkara Utama

'Terapi Tingkah Laku Kognitif' ialah definisi yang paling biasa untuk CBT di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
CBT
Definisi:Terapi Tingkah Laku Kognitif
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
4: Sukar untuk meneka
Pengguna Biasa:
Dewasa

Contoh CBT Digunakan dalam Teks

CBT