logo

PANTAI

Apakah Maksud BREH?

BREH bermaksud 'Saudara atau Saudara (lihat juga BREDRIN dan BREDA)'.

Ringkasan Perkara Utama

'Brethren or Brothers (lihat juga BREDRIN dan BREDA)' ialah definisi yang paling biasa untuk PANTAI di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
PANTAI
Definisi:Saudara atau Saudara (lihat juga BREDRIN dan BREDA)
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
3: Boleh ditebak
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh BREH Digunakan dalam Teks

PANTAI