logo

TAMAT

Apakah Maksud BOUT?

BOUT bermaksud 'Mengenai.'

Ringkasan Perkara Utama

'Perihal' ialah definisi yang paling biasa untuk TAMAT di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
TAMAT
Definisi:Tentang
Jenis:Perkataan dan Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh BOUT Digunakan dalam Teks

TAMAT