logo

BLTN

Apakah Maksud BLTN?

BLTN bermaksud 'Lebih Baik Lewat Daripada Tidak Pernah.'

Ringkasan Perkara Utama

'Lebih Baik Lewat Daripada Tidak Pernah' ialah definisi yang paling biasa untuk BLTN di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
BLTN
Definisi:Lebih baik lewat daripada tidak pernah
Jenis:Singkatan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh BLTN Digunakan dalam Teks

BLTN