logo

STEAK

Apakah Maksud BIFF?

BIFF bermaksud 'Orang Tidak Cekap.'

Ringkasan Perkara Utama

'Orang Tidak Cekap' ialah definisi yang paling biasa untuk STEAK di Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok.
STEAK
Definisi:Seorang yang Tidak Cekap
Jenis:Perkataan Slang (Jargon)
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Definisi Kedua untuk BIFF

Makna ini juga diperhatikan:
STEAK
Definisi:Untuk menumbuk
Jenis:Perkataan
Kebolehtekaan:
2: Agak mudah diteka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Definisi Ketiga untuk BIFF

Makna ini juga diperhatikan, tetapi ia tidak biasa:
STEAK
Definisi:Kawan baik
Jenis:Akronim
Kebolehtekaan:
4: Sukar untuk meneka
Pengguna Biasa:
Dewasa dan Remaja

Contoh BIFF Digunakan dalam Teks

STEAK